Blahopřání

neděle, 30. červen 2024

V měsíci červnu 2024 oslavili své narozeniny a životní jubilea paní Jaroslava Kvardová a pan Jaroslav Hajšman. Zastupitelstvo obce oslavencům gratuluje a do dalších let přeje hodně štěstí, zdraví, radosti a spokojenosti.