Dodatek č. 7 Programu obnovy venkova Obce Vrčeň

[pondělí, 17. prosinec 2012]

Zastupitelstvo obce Vrčeň schválilo na svém XI. zasedání dne 17. 12. 2012 aktualizaci zpracovaného „Programu obnovy venkova“. Jedná se o akce, které dosud nebyly provedeny z finančních důvodů a u kterých dochází ke změně termínů realizace:

3) Obnova a zřizování veřejné zeleně | Termín realizace: 2014 – 2015 | Náklady: 350. 000,- Kč

9) Mateřská škola – výměna vnitřních vodovodních rozvodů | Termín realizace: 2015 – 2016 | Náklady: 400. 000,- Kč

Zastupitelstvo obce Vrčeň schválilo na svém XI. zasedání dne 17. 12. 2012 doplnění zpracovaného „Programu obnovy venkova“:

11) Oprava místních komunikací - povrchy | Termín realizace: 2013 – 2015 | Náklady: 500. 000,- Kč

12) Technická infrastruktura – oprava kanalizačních vpustí, odvodnění, žlabovnice | Termín realizace: 2014 – 2016 | Náklady: 400. 000,- Kč

15) Ostatní budovy – oprava střešní krytiny (stavba na poz. stp. č. 23/2) | Termín realizace: 2014 – 2016 | Náklady: 350. 000,- Kč

16) Rozšíření veřejného osvětlení a obecního rozhlasu | Termín realizace: 2015 – 2016 | Náklady: 350. 000,- Kč

Ve Vrčeni, 17. 12. 2012

Beránková Eva, místostarostka obce | Bc. Petr Mašek, MBA, starosta obce


vložil: Webmaster 13:00 [Přidat komentář]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!