Policie ČR Vám radí (2. díl)

[sobota, 10. leden 2009]

Pozor - děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu!


Na kole, na přechodu pro chodce i ve vozidle je dobré dodržovat následující rady:

Bezpečná jízda na kole

• Před jízdou zkontroluj technický stav kola a povinnou výbavu!

• Vždy si před jízdou nasaď cyklistickou přilbu!

• Za snížené viditelnosti nezapomeň včas rozsvítit světla!

• Před jízdou ani během jízdy nepožívej alkoholické nápoje!

• Jezdi co nejvíce u pravého okraje silnice a neustále sleduj dopravní provoz okolo sebe, abys mohl včas zpomalit nebo zastavit před možným nebezpečím!

• Při změně směru jízdy dej včas a viditelně znamení paží!

• Nikdy nejezděte dva vedle sebe ani dva na jednom kole. Na kole nikdy nevoz předměty, které by mohly ohrozit tebe nebo jiné osoby !

• Chovej se ohleduplně k ostatním účastníkům silničního provozu!

• Tam, kde je hustý provoz, s kola raději sesedni a veď kolo po chodníku !

• Na přechodu pro chodce a při odbočování vpravo i vlevo dej vždy přednost přecházejícím chodcům !

• Vždy respektuj pokyny policistů, světelné signály a dopravní značky !

Při dodržování všech těchto zásad bezpečné jízdy, snížíš velké nebezpečí možnosti úrazu či poranění nejen sobě, ale i u ostatních účastníků silničního provozu !


Chodci

• chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm 3, psa a podobně

• každý chodec je účastníkem silničního provozu

• jako chodec můžete chodit po chodníku a to po jeho pravé straně, nebo můžete chodit po vyznačené stezce pro chodce

• kde není chodník ani stezka pro chodce, choďte po levé krajnici vozovky, nejvíce však dva chodci vedle sebe.


Chodec má ze zákona povinnost být ohleduplný, pozorný a opatrný.


• dbejte na Vaši zvýšenou viditelnost a noste vrchní část oblečení s reflexními doplňky - řidič Vás tak dříve uvidí

• vozovku přecházejte na přehledném místě

• pokud je v blízkosti přechod pro chodce, použijte ho

• na přechodech se světelnou signalizací, se touto řiďte

• přecházejte pouze na zelenou a jste- li přesvědčeni že skutečně nic nejede

• pokud v blízkosti přechod není, přecházejte pouze tam, kde je dobrá viditelnost

• nikdy nepřecházejte v zatáčce, mezi stojícími automobily

• ani na přechodu však nemá chodec absolutní přednost

• pozor na přednost v jízdě tramvaje a vozidel s právem předností jízdy (hasiči, PČR, záchranka atd.)

• žádný řidič nedokáže zastavit své vozidlo, pokud mu někdo náhle vstoupí do vozovky.


Řidiči

Řidič má:

• použít k jízdě jen takové vozidlo, které splňuje technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem a vždy dodržovat pravidla silničního provozu

• technický stav svého vozidla kontrolovat průběžně

• být vždy připoután bezpečnostním pásem

• přizpůsobit rychlost jízdy všem okolnostem silničního provozu

• dát přednost chodcům na vyznačeném přechodu pro chodce


Rady pro případ dopravní nehody:

• zastavit vozidlo a vypnout motor

• zachovat klid, nejednat zbrkle

• zabezpečit místo dopravní nehody – označit místo trojúhelníkem

• zjistit následky dopravní nehody, stav zraněných, poskytnout první pomoc a přivolat záchrannou službu linkou 155

• pokud se jedná o nehodu, která se musí ohlásit Policii ČR, oznamte tuto skutečnost na linku 158 a vyčkejte do jejího příjezdu (do té doby nepřemisťujte vozidlo z místa nehody (v nutnosti obnovení provozu vyznačte postavení vozidel)

• nepít alkohol

• zajistit svědky nehody

• vzájemně si prokázat totožnost s účastníky nehody

• po skončení vyšetřování nehody, odstranit vozidlo z vozovky

• Policii ČR nemusíte k nehodě volat pokud nebyl nikdo zraněn, škoda na jednom z vozidel nepřesáhne 100 000 Kč, nevznikne škoda třetí osobě a shodnete-li se na viníkovi nehody.


Před jízdou do zahraničí:

• jedete-li cizím vozem, nezapomeňte si pořídit plnou moc oprávněného majitele o zapůjčení vozu

• zjistěte si odlišnosti v pravidlech silničního provozu dané země, zejména pak rychlostní limity a osvětlení vozidla, ověřte si nutnost dálniční známky

• doporučujeme uzavřít pojištění – cestujících, zavazadel, léčebných výloh

• informujte se o adresách konzulátů a linek tísňového volání pro případ nehody, nemoci nebo zranění

• zkontrolujte technický stav vozidla.


Cestování městskou hromadnou dopravou (MHD):

- kapesní krádeže se převážně odehrávají na místech s větší koncentrací lidí, kam právě patří i jízda městskou hromadnou dopravou. Kapsáři často pracují ve skupinách a krádež bývá většinou blesková a nepozorovatelná. POZOR: při jízdě městskou hromadnou dopravou Vám doporučujeme dodržovat několik následujících rad:

• nenoste u sebe větší finanční hotovost

• tašky s penězi a cennostmi neponechávejte při jízdě na zádech

• kabelky přes rameno mějte vždy uzavřené a pod kontrolou

• pokud nosíte peníze a kreditní kartu mimo zavazadlo, ukládejte je do vnitřních kapes ošacení, nikoliv do zadních kapes kalhot.


Cyklisté

Cyklista musí:

• dodržovat pravidla silničního provozu

• mít povinnou výbavu jízdního kola

• dítě mladší 10 let, smí jet na silnici jen s osobou starší 15 let

• osoba mladší 18 let musí při jízdě použít ochrannou cyklistickou přilbu

• od soumraku do svítání svítit za jízdy předepsaným osvětlením

• při změně směru jízdy dát včas znamení o změně upažením paže.


Vlak a železnice

Při cestování vlakem dodržujte následující rady:

• na nádraží se pohybujte pouze ve vyhrazených prostorech pro cestující

• při přecházení kolejiště použijte podchod, nebo nadchod

• v žádném případě se neprocházejte po kolejišti, nebo v bezprostřední blízkosti

• nevstupujte do kolejiště pokud vlak ještě nezastavil

• nikdy nenaskakujte do rozjíždějícího se vlaku

• nevyskakujte z jedoucího vlaku

• nestoupejte na schůdky lokomotiv ani nákladních vagonů, v trolejovém vedení nad vámi číhá smrt ve formě 25 000 voltů, které je 114x vyšší než máte doma v zásuvce

• za jízdy ve vlaku se nepohybujte v bezprostřední blízkosti dveří

• nenechávejte pobíhat děti ve vlaku bez dozoru

• při jízdě ve vlaku mějte své zavazadlo vždy pod kontrolou

• nevozte s sebou větší finanční obnos

• své finance a platební karty mějte uložené v zavazadle se zapínáním

• ve svém odloženém svrchním ošacení neponechávejte nikdy žádné cennosti

• opouštíte-li kupé, vezměte si peníze, doklady a cenné věci s sebou.


Zdroj: Policie ČR


vložil: Starosta 11:28 [Přidat komentář]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!