Kácení dřevin

Obecní úřad Vrčeň zajišťuje některé úkoly, k nimž jsou dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny příslušné obecní úřady, zejména povoluje kácení dřevin, omezuje, pozastavuje či zakazuje kácení dřevin mimo les rostoucích včetně ukládání náhradní výsadby . O povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je nutné požádat obecní úřad Vrčeň, pokud se dřeviny nacházejí v k.ú. Vrčeň mimo les a mají obvod kmene větší než 80cm ve výšce 130 cm nad okolním terénem, případně se jedná o souvislý porost křovin větší než 40m².

formulář   formulář ke stažení