Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 1/2017

7. březen 2017

 

Obec Vrčeň
Zastupitelstvo obce Vrčeň
Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
Zastupitelstvo obce Vrčeň se na svém zasedání dne 06. 03. 2017 usnesením č. 192/2017 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Stanovení školských obvodů
Na základě uzavřené dohody obce Vrčeň s obcemi Srby, Sedliště, Tojice a Čmeliny,   o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy, je území obce Vrčeň, částí školského obvodu Mateřské školy Vrčeň, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace, Vrčeň 137, 335 41, zřízené obcí Vrčeň.
Čl. 2
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 2/2016, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy, ze dne 21. 11. 2016.
Čl. 3
Závěrečné ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti 22. 03. 2017.
Ve Vrčeni dne 06. 03. 2017
Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce
Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce
Vyvěšeno: 07. 03. 2017
Sejmuto: 24. 03. 2017

Obec Vrčeň

Zastupitelstvo obce Vrčeň

Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

Zastupitelstvo obce Vrčeň se na svém zasedání dne 06. 03. 2017 usnesením č. 192/2017 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):


Čl. 1

Stanovení školských obvodů

Na základě uzavřené dohody obce Vrčeň s obcemi Srby, Sedliště, Tojice a Čmeliny, o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy, je území obce Vrčeň, částí školského obvodu Mateřské školy Vrčeň, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace, Vrčeň 137, 335 41, zřízené obcí Vrčeň.

Čl. 2

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 2/2016, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy, ze dne 21. 11. 2016.

Čl. 3

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti 22. 03. 2017.

 

Ve Vrčeni dne 06. 03. 2017


Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce


Vyvěšeno: 07. 03. 2017

Sejmuto: 24. 03. 2017