Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 2/2016 - ZRUŠENA!

23. listopad 2016

 

Obec Vrčeň
Zastupitelstvo obce Vrčeň
Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 2/2016,
kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
Zastupitelstvo obce Vrčeň se na svém zasedání dne 21. 11. 2016 usnesením č. 174/2016 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Stanovení školských obvodů
Na základě uzavřené dohody obce Vrčeň s obcemi Srby, Sedliště, Tojice, Čmelíny-Víska,     o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy, je území obce Vrčeň částí školského obvodu Mateřské školy Vrčeň, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace, Vrčeň 137, 335 41, zřízené obcí Vrčeň.
Čl. 2
Závěrečné ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2017.
Tomáš Chouň – místostarosta obce
Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce
Vyvěšeno: 23. 11. 2016
Sejmuto: 05. 12. 2016

Obec Vrčeň

Zastupitelstvo obce Vrčeň

Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 2/2016, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

Zastupitelstvo obce Vrčeň se na svém zasedání dne 21. 11. 2016 usnesením č. 174/2016 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1 Stanovení školských obvodů
Na základě uzavřené dohody obce Vrčeň s obcemi Srby, Sedliště, Tojice a Čmelíny-Víska, o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy, je území obce Vrčeň, Srby, Sedliště, Tojice a Čmelíny-Víska částí školského obvodu Mateřské školy Vrčeň, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace, Vrčeň 137, 335 41, zřízené obcí Vrčeň.

Čl. 2 Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2017.


Tomáš Chouň – místostarosta obce

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desce: 23. 11. 2016

Sejmuto z úřední desky: 05. 12. 2016

- ZRUŠENA! Nahrazena OZV č. 1/2017