Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 3/2023, o nočním klidu

11. červenec 2023
 1. Zastupitelstvo obce Vrčeň se na svém zasedání dne 26.6.2023 usnesením č. 81/2023 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

   Čl. 1

  Předmět

   Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

   Čl. 2

  Doba nočního klidu

   Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.1

   Čl. 3

  Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována

   1) Doba nočního klidu nemusí být dodržována:

   a) v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku

   b) v noci z 30. dubna na 1. května z důvodu konání tradiční Májky

   2) Doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší a to v následujících případech těchto tradičních kulturních a společenských akcí výjimečného významu takto: 

  1. doba nočního klidu  se vymezuje od 02:00 do 06:00 hodin při akci „Vojtěšská pouť“ (noc z pátku na sobotu a noc ze soboty na neděli) konané v druhé polovině dubna.
  2.  doba nočního klidu se vymezuje od 01:00 do 06:00 hodin při akci„Soutěž jarní  chytání ryb na Opatském rybníce“ (noc ze soboty na neděli) konané v druhé polovině měsíce května.
  3.  doba nočního klidu  se vymezuje od 02:00 do 06:00 hodin při akci „Vavřinecké posvícení“ (noc z pátku na sobotu a noc ze soboty na neděli) konané v první polovině měsíce srpna.

    

  1 dle ustanovení §5 odst.7 zákona č.251/2016 Sb., o některých přestupcích ve znění pozdějších předpisů platí, že : „Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy , zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.“

   

  d. doba nočního klidu se vymezuje od 01:00 do 06:00 hodin při akci „Memoriál Jana Chodory“ (noc ze soboty na neděli) konané v druhé polovině měsíce září.

  e. doba nočního klidu se vymezuje od 01:00 do 06:00 hodin při akci „Soutěž podzimní  chytání ryb na Opatském rybníce“ (noc ze soboty na neděli) konané v druhé polovině měsíce září.

   3) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v článku 3 v odstavci 2) bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dní před datem konání

   Čl. 4

  Zrušovací ustanovení

   Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 1/2016, o nočním klidu, ze dne 29.8.2016

   Čl. 5

  Účinnost

   Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.2023.

   

   Tomáš Chouň - starosta                                                           Mgr. Lenka Roušalová - 1.  místostarosta