📃 Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

230/23

starosta