📣 Oznámení

Oznámení o záměru obce Vrčeň

zam02_24

záměr obce o pronájmu nebytových prostor č. p. 155 na poz. st. parc. č. 23/2 o výměře 163 m2 a poz. parc. č. 1257 o výměře 73 m2.

zamer_farazamer_fara | 0.46 MB
starosta