Archiv roku 2024

📣 Oznámení

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu, konané ve dnech 7. a 8. června 2024

OZN 2005/2024
20. květen 2024
9. červen 2024
starosta
🗳️ Usnesení

Rozpočtové opatření č. 3 / 2024

RO3_24
RO3_24RO3_24 | 0.23 MB
29. duben 2024
31. prosinec 2024
starosta
📃 Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - Finančního úřadu pro Plzeňský kraj - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024

OZN_FUPK02
29. duben 2024
3. červen 2024
starosta
📣 Oznámení

Svazek obcí okresu PLzeň - jih pro odpadové hospodářství - Závěrečný účet svazku za rok 2023

OZN_SOPJOH
29. duben 2024
30. duben 2025
starosta
📣 Oznámení

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 7. a 8. června 2024

OZN_VEP_03
22. duben 2024
9. červen 2024
starosta
📣 Oznámení

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané, ve dnech 7. a 8. června 2024

OZN_VEP_02
22. duben 2024
9. červen 2024
starosta
📣 Oznámení

Pozvánka n a XII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, 29.4. 2024 od 18.00 hod.

ZO_12_24
22. duben 2024
29. duben 2024
starosta
📃 Veřejná vyhláška

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024

654742/24/2300-11530-401159
15. duben 2024
16. květen 2024
FÚ PK
📣 Oznámení

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV_1/2024
10. duben 2024
26. duben 2024
starosta
📃 Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška - zeměměřický úřad

ZÚ 00127/2024-13200
8. duben 2024
8. duben 2024
starosta
🗳️ Usnesení

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024

OZN_V2024
8. duben 2024
9. červen 2024
starosta
🗳️ Usnesení

Rozpočtové opatření č. 2 / 2024

RO 2_24
RO2_24RO2_24 | 0.18 MB
27. březen 2024
31. prosinec 2024
starosta
🗳️ Usnesení

USNESENÍ z XI. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne: 18.3.2024

ZO_11_24
25. březen 2024
10. duben 2024
starosta
📣 Oznámení

Oznámení o zahájení správního řízení - kácení dřevin rostoucích mimo les

78/2024
11. březen 2024
19. březen 2024
starosta
📣 Oznámení

R O Z H O D N U T Í o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

49/2024
11. březen 2024
26. březen 2024
starosta
🗳️ Usnesení

Rozpočtové opatření č. 1/2024

RO1_24
RO_1_24RO_1_24 | 0.18 MB
11. březen 2024
31. prosinec 2024
starosta
📣 Oznámení

P O Z V Á N K A na XI. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, dne 18.3.2024

ZO_11/24
11. březen 2024
18. březen 2024
starosta
📣 Oznámení

UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny

č. 110060939635
8. březen 2024
28. březen 2024
starosta
📣 Oznámení

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím za rok 2023

OZN.010324
1. březen 2024
18. březen 2024
starosta
📣 Oznámení

INFORMOVÁNÍ OBČANŮ O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ OBCE VRČEŇ Dle §60 odst.4 zákona č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech

OZN.290224
29. únor 2024
15. březen 2024
starosta
📣 Oznámení

Oznámení o zahájení správního řízení

49/2024
29. únor 2024
8. březen 2024
starosta
📃 Veřejná vyhláška

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

MÚ/DOP/1460/24
29. únor 2024
18. březen 2024
starosta
📃 Veřejná vyhláška

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - výjimka ze zákazů stanovených k ochraně bobra evropského (Castor fiber)

PK-ŽP/3093/24
23. únor 2024
11. březen 2024
starosta
🗳️ Usnesení

Usnesení z X. zasedání ZO Vrčeň z 5.2.2024

ZO_X_24
5. únor 2024
21. únor 2024
starosta
📣 Oznámení

Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva Vrčeň

POZ2-24
1. únor 2024
15. únor 2024
starosta
📣 Oznámení

Pozvánka na X. zasedání ZO Vrčeň dne 5. 2. 2024 od 18:00 hod

ZO10/24
29. leden 2024
5. únor 2024
starosta
📣 Oznámení

Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor v č.p.155

OZN9_24
21. leden 2024
6. únor 2024
starosta
📣 Oznámení

Oznámení o zahájení správního řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

350/2023
15. leden 2024
23. leden 2024
starosta
🗳️ Usnesení

Rozpočtové opatření č. 14/2023

RO14_23
RO_14_23RO_14_23 | 0.33 MB
27. prosinec 2023
12. leden 2024
starosta
📃 Veřejná vyhláška

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH opatření obecné povahy -veřejná vyhláška

DOP/13858/2023 - VrL
18. prosinec 2023
2. leden 2024
starosta
📣 Oznámení

Rozpočet obce Vrčeň pro rok 2024 - schválený

ROS_2024
15. prosinec 2023
31. prosinec 2024
starosta
📣 Oznámení

Mikroregion Nepomucko - Oznámení o vyvěšení dokumentů

306/23
20. listopad 2023
31. prosinec 2024
🗳️ Usnesení

Záverečný účet obce Vrčeň za rok 2022 - schválený

ZU2022S
1. červenec 2023
30. červen 2024
starosta
📣 Oznámení

Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2022 - zkrácený

29. květen 2023
30. červen 2024