Vyhlášky obce

Kompletní seznam vyhlášek obce Vrčeň.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 4/2018

Obecně závazná vyhláška č. 4/2018, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, kterou se vydává požární řád obce

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2008, o zřízení obecní policie, ze dne 15. 12. 2008.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 o udělování pamětní medaile obce, ze dne 15. 12. 2008.

Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 1/2017

Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 2/2016 - ZRUŠENA!

Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 2/2016,
kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy - ZRUŠENA!

Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 1/2016, o nočním klidu

Program rozvoje obce Vrčeň na období od 2016 do 2020

Program rozvoje obce Vrčeň je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojove priority obce Vrčeň.

Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 2/2015

Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 2/2015,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vrčeň

Obecně závazná vyhláška č. 4/2014

Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství