Vyhlášky obce

Kompletní seznam vyhlášek obce Vrčeň.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2014

Obecně závazná vyhláška č. 3/2014 o zrušení obecně závazné vyhlášky

Jednací řád zastupitelstva obce Vrčeň - 2014

Jednací řád zastupitelstva obce Vrčeň - 2014

Směrnice č. 1-2014 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Směrnice č. 1-2014 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se zrušuje OZV č. 7/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity, ze dne 20. 12. 2010.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se ruší OZV č. 6/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu ze dne 20. 12. 2010.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 - ZRUŠENA!

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vrčeň - ZRUŠENA A NAHRAZENA OZV č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - ZRUŠENA!

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů-ZRUŠENA!

Obecně závazná vyhláška č. 7/2010 - ZRUŠENA!

Obecně závazná vyhláška č. 7/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity - ZRUŠENA OZV č. 2/2014.

Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 - ZRUŠENA!

Obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu - ZRUŠENA OZV č. 1/2014

Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 - ZRUŠENA!

Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. ZRUŠENA OZV č. 3/2014 (II. Zasedání ZO, usnesení č. 36/2014).

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, O místním poplatku ze psů